حساب کاربری
تماس با ما

کتاب مخزن الادویه

کتاب مخزن الادویه
8 دی 1400
مخزن الادویه کتابی است نفیس در باب مفردات که با نثری ش یوا و روان به زبان فارسی نگاشته شـده اسـت. ایـن کتـاب از برجـسته ترین آثار محمد حسین عقیلی است که بنا بر گفته مولف گرانقدر آن، درسال 1185 ق. به دستور استاد خویش به تـالیف آن همـت گماشت. این کتاب در 14 فصل تنظیم گردیده است. فصل اول تا سیزدهم کتاب به بیان مبانی و اصول طب سنتی و گیاه شناسی می پردازد . در فـصل چهـاردهم ادویـه مفـرده بـه ترتیـب حروف الفبا ذکر گردیده است. در تک نگار هریک از مفردات اسامی ان به زبان ها و گویش های مختلف ماهیت، محـل رویـش،طبیعت، افعال و منافع، مقدار شربات، مضار و اصلاح آن و بدل اشاره شده است. از منابعی که در تالیف کتاب طبق بیان مولف در مقدمه مورد استفاده قرار گرفته می توان بـه قـانون و ادویـه قلبیـه ابـن سـینا، جـامع المالیقی ابن بیطار، سویدی و...اشاره کرد.
افزودن نظر

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر بدهید. اگر شما حساب کاربری ندارید، شما می توانید هم اکنون ثبت نام کنید. ثبت نام رایگان است!