حساب کاربری
تماس با ما

کتاب حفظ الصحه ناصری

کتاب حفظ الصحه ناصری

  • 180,000 تومان
  • 167,400 تومان

کتاب حفظ الصحه ناصری


کتابی است در باره اصول و مبانی تدابیر حف تندرستی بر اساس سن ، مزاج، بهداشت، تغذیه ،فربه ای و لاغری، محیط زندگی ، و انواع خوراک 
این کتاب توسط حکیم میرزا محمد کاظم فرزند محمد رشتی ( ملک الاطبا گیلانی ) تالیف شده از اطبا قرن سیرزدهم قمری تالیف شده است.
کتاب شامل یک مقدمه و چهار مقاله است. 
در مقدمه کتاب  که خود شامل سه بخش است به موضوعاتی چون تعریف و فایده و موضوع طب و شرایط حفظ صحت و تکالیف طبیب در آن باره سخن گفته شده
مقاله اول در بابت تدبیر سته ضروریه است و مقاله دوم در بابت تدبیر ابدان به مقتضای هر سن
مقاله سوم د رباب تدبیر ابدان خارج از اعتدال سخن گفته و مقاله چهارم نیز در باب تدبیر مسافرین بر و بحر و حفط صحت اعضا سخن گفته
 خاتمه کتاب نیز در باب فوائد اغذیه از حبوبات و گوشتها و تخم مرغ و لبنیات و میوه ها و سبزیها و توالا و ابازیر و مری و رواصیر و بوارد و مخللات   و عسل و شکر و شیرینجات طبایخ  سخن گفته

گزیده ای از کتاب

فصل پنجم 

از سته ضروریه در تدبیر خواب و بیداری است.

بدان که خواب عبارت است از رجوع و میل کردن حرارت غریزیه به سوی باطن به علت طلب استراحت قوی و نضج غذا و به عبارت دیگر ترک حرکت نفس است. به استعمال حواس ظاهره و طبیعی از این خواب را اسباب اربعه است، علت مادی آن بخار رطب معتدل است و صوری مقدار و وقت و شکل خواب است، و فاعلی نفس حیوانیه است و علت غائی اجتماع و رجوع قوا است به باطن به جهت طلب استراحت این است که انسان بعد از آنکه از خواب بیدار شد نهایت راحت را به هم می‌رساند و دفع می‌شود. از او خستگی و کسالت‌ها که در زمان بیداری داشت و می گردد به حسب عقل کامل و به حسب حسی، اقوی و به حسب نشاط اوفر و افعال طبیعیه بدن و هضم طعام و غیره به او تمام می‌شود و اگر خواب نباشد دوام تعب و حرکت موجب تحلیل روح و استفراغ آن است در این حال نفس از تدبیر بدن عاجز می‌گردد و موجب هلاکت است.

و بیداری عبارت از تحریک نفس است جميع اعضاء و جوارح و حواس ظاهره را هر یک به کار لایق آن و بیداری به اعتدال نیز به جهت احساس و حرکت و امر معاش ضروری است. 


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید
محصولات مرتبط