حساب کاربری
تماس با ما

کتاب توصیه های پزشکی عارفان جلد اول

کتاب توصیه های پزشکی عارفان جلد اول

  • 22,000 تومان

کتاب توصیه های پزشکی عارفان جلد اول

راز سلامتی، طول عمر، تغذیه سالم و خواص شگفت میوه ها و گیاهان از دیدگاه عارفان

در ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺎرﻓﺎن داﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. احاطه ی عرفا بر رموز بیماری ها و آگاهی‌شان بر اسرار علم طب با توجه به سخنان و توصیه های ناب و ارزنده ی آنها کاملا آشکار می باشد. در کتاب توصیه های پزشکی عارفان قصد شده تا توصیه ها و سفارشات این بزرگان را در درمان بیماری های گوناگون و همینطور خوراکی های گوناگون از قبیل: میوه ها، سبزیجات، گوشت ها و ... را متذکرشده و به درمان این بیماری ها و همچنین استفاده ی درست از انواع خوراکی ها بپردازند.

ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠﯽ، ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی، آﯾﺖ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﮫﺠﺖ، آﯾﺖ ﷲ ﺑﮫﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ و آﯾﺖ ﷲ ﻣﺠﺘﮫﺪی ﺗﮫﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
محصولات مرتبط