حساب کاربری
تماس با ما

کتاب اسرار سخنرانی و ارائه های استیو جابز

کتاب اسرار سخنرانی و ارائه های استیو جابز

  • 26,900 تومان
  • 23,672 تومان

کتاب اسرار سخنرانی و ارائه های استیو جابز

چگونه در برابر حضار، فوق العاده عمل کنیم

کتاب حاضر، به شیوه‌های نوین متقاعدسازی حضّار در سخنرانی‌ها اختصاص یافته است. این شیوه‌ها، به همراه مثال‌های کاربردی برای مدیران کسب‌وکار، کارآفرینان، اساتید و دانشجویان ارائه شده است. «استیو جابز»، یکی از بنیان‌گذاران «اپل» و تأثیرگذارترین برقرارکنندة ارتباط در صحنة جهانی است. او با شخصیتی کاریزماتیک و گیرا، قادر بود افراد را با خود همراه سازد تا به اهدافش دست یابد. در این کتاب، شیوه‌های سخنرانی استیو جابز در سه پرده و هجده صحنه بیان شده است. عناوین پرده‌های سخنرانی عبارتند از:«پردة اوّل: خلق داستان»،«پرده دوّم: ارائه  تجربه»، و «پرده سوّم: تصحیح و تمرین». همچنین بین پرده‌های سخنرانی دو تنفس با عناوین: «از قانون ده دققیه پیروی کنید» و «شیلر از بهترین آموزگار یاد می‌گیرد» آمده است.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید
محصولات مرتبط